Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 353-2:2021

Лични предпазни средства срещу падане. Част 2: Спирачни устройства срещу падане с водач по гъвкава осигурителна линия

Personal fall protection equipment - Part 2: Guided type fall arresters including a flexible anchor line

Главна информация

40.60     2.12.2021 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.60  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изискванията, методите за изпитване, маркировката, информацията, предоставена от производителя и опаковането на спирачните устройства срещу падане с водач по гъвкава осигурителна линия, обезопасени към горната точка на закрепване. Спирачните устройства срещу падане с водач по гъвкава осигурителна линия съгласно този европейски стандарт са подсистеми, представляващи част от спирачните системи срещу падане, определени в EN 363. Другите видове спирачни устройства срещу падане са определени в EN 353-1 или EN 360. Поглъщателите на енергия са определени в EN 355.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2016/425

Лични предпазни средства

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 353-2:2003

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 353-2:2021
40.60 Край на общественото допитване
2.12.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 353-2