Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 24231:2023

Защитно облекло. Защита срещу дъжд. Метод за изпитване на готови облекла с падащи отгоре високоенергийни капки (ISO/DIS 24231:2023)

Protective clothing - Protection against rain - Test method for ready-made garments against high energy droplets from above (ISO/DIS 24231:2023)

Главна информация

40.20     12.01.2023 г.

40.60    23.03.2023 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.10     59.080.01  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този документ специфицира метод за изпитване за определяне устойчивостта на облекло срещу дъжд посредством падащи отгоре капки с висока енергия . Стандартът е приложим при изпитване на якета, панталони, палта и костюми от една или две части.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2016/425

Лични предпазни средства

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14360:2005

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 24231:2023
40.20 Начало на обществено допитване
12.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 24231

Въвежда ISO/DIS 24231

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход