Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 16603-35-06:2022

Космическа техника. Изисквания за чистота на елементите на задвижваща система за космически транспортни средства

Space engineering - Cleanliness requirements for spacecraft propulsion hardware

Главна информация

60.55     20.04.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-0/ПС-15

Европейски стандарт

49.140  

Обект и област на приложение

EN 16603-35-06 (еквивалент на ECSS-E-ST-35-06) принадлежи към областта на задвижването в механичната област и се занимава с чистотата на задвижващите компоненти, подсистеми и системи
Стандартът
- определя проектни изисквания, които позволяват почистване на подсистемите и системите на задвижващите компоненти и с които се избягва генерирането или нежеланото събиране на замърсители,
- идентифицира изискванията за чистота (напр. кои частици /примеси/, ниво на влага могат да бъдат допуснати),
- определя изискванията за почистване, за да отговаря на изискванията за ниво на чистота и изискванията за проверка,
- идентифицира подхода за чистота, изискванията за почистване (напр. какво трябва да се направи, за да се гарантира, че допустимото ниво не е превишено, изисквания за съвместимост),
- идентифицира, уточнява и определя изискванията по отношение на условията, при които се извършва почистването или проверката на чистотата (напр. съвместимост, проверка след изпитване за околната среда).
Стандартът е приложим за най-често използваните системи за задвижване и свързаните с тях комбинации от съхранявано гориво : хидразин (N2H4), монометил хидразин (CH3N2H3), MON (смесени азотни оксиди), азот (N2), хелий (He), пропан ( C3H8), бутан (C4H10) и ксенон (Xe).
Този стандарт е основата за европейските космически транспортни средства и индустрията за задвижване на космически транспортни средства за определяне, постигане и проверка на необходимите нива на чистота в системите за задвижване на космически транспортни средства.
Този стандарт е особено приложим за задвижване на космически транспортни средства, използвано за сателити и (пилотирани) космически транспортни средства и всеки от тези проекти, включително наземното им поддържащо оборудване.
Изисквания за външна чистота, например извън резервоарите, тръбопроводите и аспекти като замърсяване с гъбички и отделяне на газове са обхванати от ECSS-Q-ST-70-01.
Този стандарт може да бъде пригоден за специфичните характеристики и ограничения на космически проект в съответствие с ECSS-S-ST-00.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16603-35-06:2014

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 16603-35-06:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
20.04.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16603-35-06:2022