Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 15085-1:2023

Железопътна техника. Заваряване на железопътни превозни средства и техните части. Част 1: Общи положения

Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 1: General

Главна информация

50.20     12.01.2023 г.

50.60    23.02.2023 г.

BDS

ТК-70

Европейски стандарт

25.160.10     45.060.01  

Обект и област на приложение

Този документ дефинира термини в областта на заваряването на железопътни превозни средства и свързаните с тях части. Този документ е приложим за всички възли, подвъзли или части, заварени по какъвто и да е процес на заваряване, било то ръчно, частично механизирано, напълно механизирано или автоматично заваряване, както е определено в EN ISO 4063.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2016/797/EU

Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15085-1:2007+A1:2013

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 15085-1:2023
50.20 Начало на официално гласуване
12.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 15085-1

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход