Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Ръководство ISO 9001:2015 за МСП

ISO 9001:2015 за малки и средни организации. Как да постъпим

ISO 9001:2015 for small enterprises – What to do
7.08.2017 г.

Главна информация

60.60     7.08.2017 г.

BDS

Ръководство

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Ново издание на диск на български език на наръчника, разработен от ISO и насочен към малките и средните организации, със заглавие „ISO 9001:2015 за малки и средни организации. Как да постъпим”. Съвети от ISO/ТС 176”.

Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016. Написан на достъпен език и с многобройни конкретни примери за широк обхват от сектори, наръчникът има за цел да помогне на представителите на дребния бизнес да разберат и прилагат успешно стандарта ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството. Изисквания.

Изданието се предлага в pdf формат онлайн и на CD.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Ръководство ISO 9001:2015 за МСП
60.60 Публикуван стандарт
7.08.2017 г.