Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Ръководство ISO/IEC 20000

ISO/IEC 20000 Управление на ИТ услуги. Практическо ръководство

ISO/IEC 20000 Management of IT services. Practical guide
12.11.2019 г.

Главна информация

60.60     12.11.2019 г.

BDS

Ръководство

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Публикуваното от ISO практическо ръководство за управление на услугите в сектора на информационните технологии, съдържа указания за практическото прилагане на стандарта ISO/IEC 20000-1:2018, като се отчита динамичната среда в тази област. Изданието описва и как да се комбинират популярни методи за управление (като Agile, Lean or DevOps), организационни рамки и методологии за управление на ИТ услуги (ITIL®, COBIT®, CMMI-SVC®) и допълнителни стандарти (ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 31000).

Съдържа три основни раздела:
- Практическо ръководство за прилагане на ISO/IEC 20000-1 Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания относно системата за управление на услуги;
- Начини за измеримо подобряване на процесите на управление на услугите в организацията, включително аспекти като зрялост на процесите, фирмена култура и обмен на информация;
- Указания за използване на други стандарти и организационни рамки в комбинация със серията ISO/IEC 20000.

Изданието се предлага на в pdf формат онлайн и на CD, на английски език.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Ръководство ISO/IEC 20000
60.60 Публикуван стандарт
12.11.2019 г.