Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Ръководство ISO 45001:2018

Ръководство ISO 45001:2018 - Системи за управление на здравето и безопасността практическо ръководство за малки организации

Guide ISO 45001:2018 - Occupational health and safety management systems – a practical guide for small organizations
18.12.2020 г.

Главна информация

60.60     18.12.2020 г.

BDS

Ръководство

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Силата на малкия бизнес не може и не трябва да бъде подценявана. В около 100 страни в световен мащаб повече от две трети от общата заетост идва от малки икономически единици. Те играят ключова роля в световната икономика и поминъка на безброй хора. Отрицателните ефекти от наранявания на работното място, болести или фатални инциденти са предизвикателство за всички видове бизнес, но могат да се окажат пагубни за по-малките организации. В подкрепа на по-малките субекти, както обществени, така и частни, ISO и UNIDO обединиха усилията си, за да публикуват наръчник по ISO 45001.
Ръководството осигурява общ преглед на изискванията на ISO 45001:2018 и определя методите на подход на малките организации за прилагането им, помагайки им да внедрят система за управление на здравословни и безопасни условия на труд (OH&S).
Макар че основната цел на тази система е да предотврати фатални случаи, наранявания и заболявания, тя има и много други предимства:
• Подобряване ефективността на OH&S във вашата организация, предпазване на вашите служители и потенциално застрашените от вашата дейност
• По-добро управление на риска с OH&S
• По-добро идентифициране на възможностите за подобряване на управлението на OH&S
• По-добър подход при разследване на злополуки
• По-добра колективна култура за по-голяма ангажираност и отговорност на работниците
• Прилагане на положителните OH&S инициативи, съвместими с вашите бизнес приоритети

Изданието се предлага на английски език.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Ръководство ISO 45001:2018
60.60 Публикуван стандарт
18.12.2020 г.