Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 15112:2022

Външна катодна защита на обшивки на кладенци

External cathodic protection of well casings
20.09.2022 г.

Главна информация

60.60     20.09.2022 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

23.040.99     77.060  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ предоставя информация за методите, подходящи за оценка на вероятността от изтичане поради външна корозия на обшивките на кладенци и за оценка на необходимостта от катодна защита, както и методи за осигуряване на катодна защита на външната част на тези кладенци в контакт с почвата. Той също така дефинира изисквания за мониторинг на работата на системите за катодна защита.
В обхвата са включени кладенци на сушата и потопени. Въпреки това, за офшорни кладенци, където защитата се осигурява от аноди върху структурата на кладенеца, е признато, че може да не е практично да се постигне пълна защита на обшивката на кладенеца.
Този документ се прилага за кладенци за газ, нефт или вода, с метална обшивка, независимо дали е циментирана или не.
Въпреки това, при специални условия (плитки обшивки: например 50 m и хомогенна почва), EN 12954 може да се използва за постигане на катодна защита и оценка на нейната ефективност.
Прилагат се общите изисквания на EN 12954; този документ описва допълнителни, специфични изисквания за катодна защита на обшивката на кладенци.
Този документ се прилага за производствени и инжекционни кладенци. Препратките по-долу в този документ към производството се отнасят и за инжектирането.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 15112:2007

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15112:2022
60.60 Публикуван стандарт
20.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 15112:2022