Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 9227:2023

Корозионни изпитвания в изкуствени атмосферни условия. Изпитвания в солена мъгла (ISO 9227:2022)

Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray tests (ISO 9227:2022)
16.03.2023 г.

Главна информация

60.60     16.03.2023 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

77.060  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя апаратурата, реактивите и процедурата, която трябва да се използва при провеждането на изпитване в неутрална солена мъгла (NSS), солена мъгла с оцетна киселина (AASS) и ускорена с мед солена мъгла с оцетна киселина (CASS) за оценка на корозионната устойчивост на метални материали, със или без постоянна или временна защита от корозия.
Документът описва и метода за оценка на корозионното действие на средата на тестовото пространство.
Не се определят размерите или типа на образците за изпитване, периодът на експозиция за определен продукт, или тълкуването на резултатите. Такива подробности са предоставени в съответните продуктови спецификации.
Изпитванията в солена мъгла са особено полезни за откриване на нееднородности в структурата, като пори и други дефекти, в определени метални, органични, анодни оксидни и конверсионни покрития
Изпитването NSS е особено приложимо за:
— метали и техните сплави;
— метални покрития (анодни и катодни);
— конверсионни покрития;
— анодни оксидни покрития;
— органични покрития върху метални материали.
Изпитване AASS е особено полезно при изпитване на декоративни покрития от мед + никел + хром или никел + хром. Установено е също, че е подходящ за изпитване на анодни и органични покрития върху алуминий.
Изпитване CASS е полезно при изпитване на декоративни покрития от мед + никел + хром или никел + хром. Установено е също, че е подходящ за изпитване на анодни и органични покрития върху алуминий.
Методите със солена мъгла са подходящи за проверка дали се поддържа качеството на метален материал, със или без защита от корозия. Те не са предназначени да се използват за сравнително изпитване като средство за класиране на различни материали един спрямо друг по отношение на устойчивостта на корозия или като средство за прогнозиране на дългосрочна устойчивост на корозия на изпитвания материал.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 9227:2017

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 9227:2023
60.60 Публикуван стандарт
16.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 9227:2022

Въвежда ISO 9227:2022