Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция Човешки ресурси 1 (основен стандарт ISO 30405)

Колекция „Управление на човешките ресурси – указания, планиране, измерване на резултатност и качество при наемане на персонал”

Collection "Human resources management - guidelines, planning, impact and quality of hire metric"
20.07.2023 г.

Главна информация

60.60     27.10.2020 г.

BDS

ТК-34

Нито един от другите типове

английски  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Най-важният актив за всяка компания е нейният персонал. И всяка организация, която поставя служителите си в основата на своята оперативна дейност, притежава рецептата за успех. Проучванията показват, че един отдел „Човешки ресурси” с високоефективно управление и процеси за подбор на персонала е пряко свързан с по-високите икономически резултати на компанията.

Колекцията от стандарти „Управление на човешките ресурси – указания, планиране, измерване на резултатност и качество при наемане на персонал” има за цел не само подобряване на процесите по подбор на персонал, но и на бизнеса като цяло чрез използването на подобрени процеси за управление на човешките ресурси.

През юли 2023 г. колекцията е актуализирана с новия БДС ISO 30405:2023 "Управление на човешките ресурси. Указания за наемане на персонал (ISO 30405:2023)", който отменя и заменя БДС ISO 30405:2016.

Така колекцията включва официалните издания на следните стандарти на английски език:
- БДС ISO 30400:2022 Управление на човешките ресурси. Речник (ISO 30400:2022) - определя термините, използвани в стандартите за управление на човешките ресурси.
- БДС ISO 30405:2023 Управление на човешките ресурси. Указания за наемане на персонал (ISO 30405:2023) - предоставя насоки за това как да се открият, привлекат и оценят хората.
- СД ISO/TS 30407:2018 Управление на човешките ресурси. Разходи за назначаване на персонал (Cost-Per-Hire) - този документ описва действията, които трябва да се предприемат при изчисляване на разходите по наемане.
- БДС ISO 30409:2016 Управление на човешки ресурси. Планиране на работната сила - разработен е в отговор на световното търсене на съвети и подкрепа за планиране на работната сила, за да се даде възможност на организации от всякаква големина да подобрят своите възможности за планиране на работната сила и да отговорят по-ефективно на настоящите и бъдещи изисквания на пазара на труда.
- СД ISO/TS 30410:2018 Управление на човешките ресурси. Показатели за измерване на въздействието при наемане на персонал (ISO/TS 30410:2018) - измерването на въздействието се отнася до приноса на критично важните позиции за успеха на организацията за определен период.
- СД ISO/TS 30411:2018 Управление на човешките ресурси. Показатели за измерване на качеството при наемане на персонал (ISO/TS 30411:2018) – предоставя надеждна рамка за определяне доколко е успешен процесът на набиране на персонал.
- СД ISO/TS 30421:2021 Управление на човешките ресурси. Показатели за текучество и задържане (ISO/TS 30421:2021) - съдържа описание на международно приетите показатели и индикатори, с които се определят степента на текучеството на персонала и мерките за задържане на персонала в организациите.

Колекцията е достъпна онлайн и е предназначена за:
- всички организации независимо от големината и вида им, с различен предмет на дейност, които се стремят към подобряване на процесите по подбор на персонал.
- специалисти по човешки ресурси;
- академични специалисти и студенти;
- разработващите подобни свързани стандарти;
- синдикати, работни съвети, други представители на работниците и работодателите;
- други, които се интересуват от професията по управление на човешките ресурси.

Тази колекция Ви дава 47 % отстъпка спрямо закупуването на стандартите поотделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция Човешки ресурси 1 (основен стандарт ISO 30405)
60.60 Публикуван стандарт
27.10.2020 г.