Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция ISO 22000

Колекция от стандарти ISO 22000 - Системи за управление на безопасността на хранителните продукти

Collection of ISO 22000 standards – Food safety management systems
21.10.2019 г.

Главна информация

60.60     5.06.2014 г.

BDS

ТК-32

Нито един от другите типове

български   английски  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Предлаганата колекция от стандарти от серията ISO 22000 съдържа официалните издания на основните стандарти и стандартизационни документи, свързани със системите за управление на безопасността на хранителните продукти. В тях се съдържат принципите, изискванията и критериите, които трябва да спазва всяка организация, в която е внедрена система за управление на безопасността на храните, препоръки как тя да произвежда безопасни хранителни продукти и информация за органите, извършващи одит и сертификация.

Стандартите от серията ISO 22000 за управление на безопасността на храните се ползват със значителен международен успех и представляват доказана рамка за изискванията, свързани с управлението на безопасността на хранителните продукти в бизнес отношенията между доставчици и клиенти. Документите, включени в тази колекция, са полезни и за целите на образование и обучение.

С поредната актуализация (октомври 2022 г.) се добавя изданието на БДС ISO 22003-1:2022 на английски език, но за удобство на потребителите е оставен и СД ISO/TS 22003:2014 на български език.

Колекцията съдържа:
➢ БДС EN ISO 22000:2018 Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания към всяка организация в хранителната верига (ISO 22000:2018) (на български език);
➢ СД ISO/TS 22002-1:2011 Програми-предпоставки за безопасност на хранителните продукти. Част 1: Производство на хранителни продукти (ISO/TS 22002-1:2009) (на български език);
➢ БДС ISO 22003-1:2022 Безопасност на хранителните продукти. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление на безопасността на хранителните продукти (ISO 22003-1:2022) (на английски език);
➢ СД ISO/TS 22003:2014 Системи за управление на безопасността на хранителните продукти. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление на безопасността на хранителните продукти (на български език) (отменен);
➢ БДС EN ISO 22005:2008 Проследимост по веригата за фуражи и хранителни продукти. Общи принципи и основни изисквания за проектиране и внедряване на системата (ISO 22005:2007) (на български език).

Предлаганата колекцията съдържа информация, която би била от полза за:

➢ производители на хранителни продукти,
➢ търговци на дребно,
➢ заведения за хранене и кетъринг оператори,
➢ организации, предоставящи услуги - транспорт, съхранение и дистрибуция,
➢ производители на фуражи, селскостопански производители и фермери,
➢ производители на оборудване, почистващи препарати, опаковки и материали, попадащи в контакт с храните.

Тази колекция Ви дава 41 % отстъпка спрямо закупуването на стандартите поотделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция ISO 22000
60.60 Публикуван стандарт
5.06.2014 г.