Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция ISO/IEC 27000

Колекция от стандарти ISO/IEC 27000 - Системи за управление на сигурността на информацията

Collection of ISO/IEC 27000 standards – Information security management systems

Главна информация

60.60     5.06.2014 г.

BDS

ТК-57

Нито един от другите типове

български   английски  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Колекция от стандарти „ISO/IEC 27000 - Системи за управление на сигурността на информацията“

Във времената на технологичен напредък е от съществено значение данните на вашата организация и тези на вашите клиенти да бъдат защитени. Въвеждането на система за управление на сигурността на информацията ще гарантира, че организацията разполага с процеси и управление, които могат да предпазят неприкосновеността на информационните ви активи и да минимизира съществуващите рискове.

В колекцията от стандарти „ISO/IEC 27000 - Системи за управление на сигурността на информацията“ са включени международните стандарти, които са основополагащи за внедряването на изключително важната за всяка организация, независимо от големината й, система за управление.

Настоящото издание на колекцията е разширено през м. ноември 2021 г. с включването на БДС EN ISO/IEC 27701:2021 Методи за сигурност. Допълнение към ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002 за управление на неприкосновеността на информацията. Изисквания и указания (ISO/IEC 27701:2019).

Така колекцията включва официалните издания на следните стандарти:
- БДС EN ISO/IEC 27000:2020 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Общ преглед и речник (ISO/IEC 27000:2018) (на английски език)
- БДС ЕN ISO/IEC 27000:2017 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Общ преглед и речник (ISO/IEC 27000:2016) (на български език) (отменен)
- БДС EN ISO/IEC 27001:2017 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания (ISO/IEC 27001:2013, вкл. Cor.1:2014 и Cor.2:2015) (на български език)
- БДС EN ISO/IEC 27002:2017 Информационни технологии. Методи за сигурност. Кодекс за добра практика за управление на сигурността на информацията (ISO/IEC 27002:2013, вкл. Cor.1:2014 и Cor.2:2015) (на български език)
- БДС ISO/IEC 27003:2020 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Указания (ISO/IEC 27003:2017) (на английски език)
- БДС ISO/IEC 27003:2011 Информационни технологии. Методи за сигурност. Указания за внедряване на системи за управление на сигурността на информацията (на български език) (отменен)
- БДС ISO/IEC 27004:2017 Информационни технологии. Методи за сигурност. Управление на сигурността на информацията. Наблюдение, измерване, анализ и оценяване (ISO/IEC 27004:2016) (на български език)
- БДС ISO/IEC 27005:2018 Информационни технологии. Методи за сигурност. Управление на риска за сигурността на информацията (ISO/IEC 27005:2018) (на английски език)
- БДС ISO/IEC 27005:2012 Информационни технологии. Методи за сигурност. Управление на риска за сигурността на информацията (на български език) (отменен)
- БДС ISO/IEC 20000-1:2018 Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания относно системата за управление на услуги (ISO/IEC 20000-1:2018) (на български език)
- БДС ISO/IEC 27013:2015 Информационни технологии. Методи за сигурност. Указания за съвместно внедряване на ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 20000-1 (на български език)
- БДС EN ISO/IEC 27701:2021 Методи за сигурност. Допълнение към ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002 за управление на неприкосновеността на информацията. Изисквания и указания (ISO/IEC 27701:2019) (на български език)

Стандартите от колекцията, могат бъдат използвани от организациите при подготовката им за независимо оценяване на техните СУСИ по отношение на защита на информацията, от органите за сертификация, а също и за целите на обучение в съответната област.

Цената на колекцията е 396 лева, което спестява 60 %, ако се закупят стандартите поотделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция ISO/IEC 27000
60.60 Публикуван стандарт
5.06.2014 г.

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход