Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция ISO/IEC 27000 (основен стандарт ISO/IEC 27001)

Колекция от стандарти ISO/IEC 27000 - Системи за управление на сигурността на информацията

Collection of ISO/IEC 27000 standards – Information security management systems
20.07.2023 г.

Главна информация

60.60     5.06.2014 г.

BDS

ТК-57

Нито един от другите типове

български   английски  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Във времената на технологичен напредък е от съществено значение данните на вашата организация и тези на вашите клиенти да бъдат защитени. Въвеждането на система за управление на сигурността на информацията (СУСИ) ще гарантира, че организацията прилага процеси и управление, които могат да предпазят неприкосновеността на информационните активи и да минимизира съществуващите рискове.
В колекцията са включени международните стандарти, които са основополагащи за внедряването на изключително важната за всяка организация, независимо от големината й, система за управление.

Колекцията е актуализирана през м. юли 2023 г., като изданието на английски език на БДС EN ISO/IEC 27002:2023 е заменено с изданието на български език.

За удобство на клиентите са оставени отменените издания на стандартите на български език.

Така колекцията включва официалните издания на следните стандарти:

- БДС EN ISO/IEC 27000:2020 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Общ преглед и речник (ISO/IEC 27000:2018) (на английски език);
- БДС ЕN ISO/IEC 27000:2017 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Общ преглед и речник (ISO/IEC 27000:2016) (на български език) (отменен);
- БДС EN ISO/IEC 27001:2017 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания (ISO/IEC 27001:2013, вкл. Cor.1:2014 и Cor.2:2015) (на български език);
- БДС ISO/IEC 27001:2022 Сигурност на информацията, киберсигурност и защита на поверителността. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания (ISO/IEC 27001:2022) (на английски език);
- БДС EN ISO/IEC 27002:2023 Сигурност на информацията, киберсигурност и защита на неприкосновеността. Механизми за контрол на сигурността на информацията (ISO/IEC 27002:2022) (на български език);
- БДС ISO/IEC 27003:2020 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Указания (ISO/IEC 27003:2017) (на английски език);
- БДС ISO/IEC 27003:2011 Информационни технологии. Методи за сигурност. Указания за внедряване на системи за управление на сигурността на информацията (на български език) (отменен);
- БДС ISO/IEC 27004:2017 Информационни технологии. Методи за сигурност. Управление на сигурността на информацията. Наблюдение, измерване, анализ и оценяване (ISO/IEC 27004:2016) (на български език);
- БДС ISO/IEC 27005:2018 Информационни технологии. Методи за сигурност. Управление на риска за сигурността на информацията (ISO/IEC 27005:2018) (на български език) (отменен);
- БДС ISO/IEC 27005:2023 Сигурност на информацията, киберсигурност и защита на неприкосновеността. Указания за управление на рисковете за сигурността на информацията (ISO/IEC 27005:2022) (на английски език);
- БДС ISO/IEC 20000-1:2018 Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания относно системата за управление на услуги (ISO/IEC 20000-1:2018) (на български език);
- БДС ISO/IEC 27013:2015 Информационни технологии. Методи за сигурност. Указания за съвместно внедряване на ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 20000-1 (на български език) (отменен);
- БДС ISO/IEC 27013:2023 Сигурност на информацията, киберсигурност и защита на неприкосновеността. Указания за съвместно внедряване на ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 20000-1 (ISO/IEC 27013:2021) (на английски език);
- БДС EN ISO/IEC 27701:2021 Методи за сигурност. Допълнение към ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002 за управление на неприкосновеността на информацията. Изисквания и указания (ISO/IEC 27701:2019) (на български език).

Стандартите от колекцията могат бъдат използвани от организациите при подготовката им за независимо оценяване на техните СУСИ по отношение защитата на информация, от органите за сертификация, а също и за обучение в съответната област.

Тази колекция дава 66 % отстъпка спрямо закупуването на стандартите поотделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция ISO/IEC 27000 (основен стандарт ISO/IEC 27001)
60.60 Публикуван стандарт
5.06.2014 г.