Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция Културно наследство 1

Колекция Опазване на културното наследство - Основополагащи стандарти

Collection of standards – Conservation of Cultural Property – Fundamental standards
27.05.2021 г.

Главна информация

60.60     2.04.2015 г.

BDS

ТК-94

Нито един от другите типове

български  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Представяме ви първата част на колекцията от стандарти „Опазване на културното наследство” – „Основополагащи стандарти”. Тя съдържа изданията на български език на най-важните стандарти от обхвата на БИС/ТК 94 Опазване на културното наследство.

Предлаганата колекция с общо заглавие „Опазване на културното наследство” се състои от два диска, съдържащи изданията на български език на най-важните стандарти от обхвата на БИС/ТК 94 „Опазване на културното наследство. Целта е да се улеснят специалистите и организациите, работещи в тази област, в ползването и прилагането на стандартите.

Първият диск, озаглавен „Основополагащи стандарти“ включва седем основни стандарти в областта на опазване на културното наследство. С настоящата актуализация (май 2021) се добавя БДС EN 15898:2019 на български език.

Дискът съдържа:

• БДС EN 15898:2019 Опазване на културното наследство. Основни термини и определения (на бълг. език)
• БДС EN 15759-1:2011 Опазване на културното наследство. Вътрешен климат. Част 1: Указания за отопление на църкви, параклиси и други места за богослужение (на бълг. език)
• БДС EN 16141:2013 Опазване на културното наследство. Указания за управление на условията на околната среда. Хранилища с отворен достъп: определения и характеристики на центрове, предназначени за съхранение и управление на обекти на културното наследство (на бълг. език)
• БДС EN 15946:2012 Опазване на културното наследство. Методи за опаковане при транспортиране (на бълг. език)
• БДС EN 16085:2012 Опазване на културното наследство. Методология за вземане на проби от материали от обекти на културното наследство. Общи правила (на бълг. език)
• БДС EN 16095:2012 Опазване на културното наследство. Документиране на състоянието на движимото културно наследство (на бълг. език)
• БДС EN 16096:2012 Опазване на културното наследство. Проучване и документиране на състоянието на обекти на архитектурно-строителното културно наследство (на бълг. език)

Колекцията е предназначена за професионалисти - реставратори/консерватори, чиято работа е пряко свързана с опазването на обекти от културно-историческото наследство, а също и за всички, проявяващи интерес към спецификата на тези дейности.

Тази колекция Ви дава 80 % отстъпка спрямо закупуването на стандартите поотделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция Културно наследство 1
60.60 Публикуван стандарт
2.04.2015 г.