Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция Културно наследство 2

Колекция Опазване на културното наследство - Методи за изпитване и средства за консервационни работи

Collection of standards – Conservation of Cultural Property – Test methods and tools for conservation works

Главна информация

60.60     2.04.2015 г.

BDS

ТК-94

Нито един от другите типове

български  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Предлагаме ви втора част на колекцията от стандарти „Опазване на културното наследство” от обхвата БИС/ТК 94 „Опазване на културното наследство” - „Методи за изпитване и средства за консервационни работи”. Тя включва изданията на български език на специфични стандарти, определящи методи за изпитване. Цената на колекцията е 75 лв. с ДДС, което спестява 70% от общата цена на стандартите.


Предлагаме ви втора част на колекцията от стандарти „Опазване на културното наследство” от обхвата на БИС/ТК 94 „Опазване на културното наследство” - „Методи за изпитване и средства за консервационни работи”. Целта на колекцията е да се улеснят специалистите и организациите, работещи в тази област, в ползването и прилагането на стандартите.

Тази част включва в електронен формат 8 специфични стандарта в превод на български език, определящи методи за изпитване и как климатичните условия влияят върху културните ценности.


Стандартите регламентират:
- температурата и относителната влажност, при които се ограничават предизвиканите от климата механични повреди на хигроскопични органични материали (БДС EN 15757:2010)
- методи и средства за измерване температурата на въздуха и на повърхностите на обекти (БДС EN 15758:2010)
- методи за изпитване за определяне абсорбцията на вода по капилярен път (БДС EN 15801:2010)
- методи за изпитване за определяне на статичния контактен ъгъл (БДС EN 15802:2010)
- методи за изпитване за определяне пропускливостта на водни пари в състава на културни ценности (БДС EN 15803:2010)
- методи за изпитване за измерване на цвета на повърхностите на порьозни неорганични материали (БДС EN 15886:2010)
- процедури и инструменти за измерване на влажността на въздуха и влагообмена между въздуха и културните ценности в закрити и открити места (БДС EN 16242:2013)
- методи за и змерване на абсорбцията на вода чрез „метода на лулата” (БДС EN 16302:2013)

Колекцията е предназначена за професионалисти - реставратори/консерватори, чиято работа е пряко свързана с опазването на обекти от културно-историческото наследство, а също и за всички, проявяващи интерес към спецификата при извършването на тези дейности.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция Културно наследство 2
60.60 Публикуван стандарт
2.04.2015 г.