Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция Културно наследство 2

Колекция Опазване на културното наследство - Методи за изпитване и средства за консервационни работи

Collection of standards – Conservation of Cultural Property – Test methods and tools for conservation works

Главна информация

60.60     2.04.2015 г.

BDS

ТК-94

Нито един от другите типове

български  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Предлагаме ви втора част на колекцията от стандарти „Опазване на културното наследство” от обхвата БИС/ТК 94 „Опазване на културното наследство” - „Методи за изпитване и средства за консервационни работи”. Тя включва изданията на български език на специфични стандарти, определящи методи за изпитване.


Предлагаме ви втора част на колекцията от стандарти „Опазване на културното наследство” от обхвата на БИС/ТК 94 „Опазване на културното наследство” - „Методи за изпитване и средства за консервационни работи”. Целта на колекцията е да се улеснят специалистите и организациите, работещи в тази област, в ползването и прилагането на стандартите.

Тази част включва в електронен формат 8 специфични стандарта в превод на български език, определящи методи за изпитване и как климатичните условия влияят върху културните ценности.


Стандартите регламентират:
- температурата и относителната влажност, при които се ограничават предизвиканите от климата механични повреди на хигроскопични органични материали (БДС EN 15757:2010)
- методи и средства за измерване температурата на въздуха и на повърхностите на обекти (БДС EN 15758:2010)
- методи за изпитване за определяне абсорбцията на вода по капилярен път (БДС EN 15801:2010)
- методи за изпитване за определяне на статичния контактен ъгъл (БДС EN 15802:2010)
- методи за изпитване за определяне пропускливостта на водни пари в състава на културни ценности (БДС EN 15803:2010)
- методи за изпитване за измерване на цвета на повърхностите на порьозни неорганични материали (БДС EN 15886:2010)
- процедури и инструменти за измерване на влажността на въздуха и влагообмена между въздуха и културните ценности в закрити и открити места (БДС EN 16242:2013)
- методи за и змерване на абсорбцията на вода чрез „метода на лулата” (БДС EN 16302:2013)

Колекцията е предназначена за професионалисти - реставратори/консерватори, чиято работа е пряко свързана с опазването на обекти от културно-историческото наследство, а също и за всички, проявяващи интерес към спецификата при извършването на тези дейности.

Тази колекция Ви дава 77 % отстъпка спрямо закупуването на стандартите поотделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция Културно наследство 2
60.60 Публикуван стандарт
2.04.2015 г.