Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция EN 71

Колекция Безопасност на играчки

Collection Safety of toys
15.06.2022 г.

Главна информация

60.60     21.10.2015 г.

BDS

ТК-98

Нито един от другите типове

български   английски  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Колекцията от стандарти Безопасност на играчки съдържа официалните издания на петте най-приложими стандарти от серията EN 71 Безопасност на играчки, които са основно средство за изпълнение на най-новите изисквания на Европейската директива 2009/48/ЕС относно безопасността на детските играчки.

Здравето и безопасността на децата са абсолютен приоритет не само за родителите, но и за обществото като цяло, както и за всички, за които грижата за благополучието на потребителя, в това число осигуряването на безопасността на продукта, е в основата на добре функциониращия пазар. В тази връзка стандартите играят изключително важна роля за осигуряването на безопасни и качествени играчки, които не създават опасности за здравето или рискове от нараняване на децата.

Колекцията предлага петте най-приложими стандарти от серията EN 71 „Безопасност на играчки”, предоставящи основно средство за изпълнение на най-новите изисквания на Европейската директива 2009/48/ЕС относно безопасността на детски играчки. Изискванията на тази директива се основават напълно или частично на хармонизирани стандарти, разработени от Европейската организация за стандартизация (CEN) и въведени от БИС като национални стандарти в подкрепа на директивата.

Колекцията съдържа и най-новите издания на основните хармонизирани стандарти, които обхващат общите и специфични изисквания за безопасност на играчките по отношение на механични и физични свойства, възпламенимост и изисквания за химическия състав на играчките.

Поредната актуализация (юни 2022) включва новото издание на БДС EN 71-13:2021+A1:2022 на английски език, като за удобство на потребителите е оставено и старото издание на български език.

Колекцията съдържа следните стандарти:

- БДС EN 71-1:2014+А1:2018 Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства (на бълг. език)

- БДС EN 71-2:2011+A1:2014 Безопасност на детски играчки. Част 2: Възпламенимост (на бълг. език) (отменен)

- БДС EN 71-2:2021 Безопасност на детски играчки. Част 2: Възпламенимост (на англ. език)

- БДС EN 71-3:2019 Безопасност на играчки. Част 3: Миграция на определени елементи (на бълг. език) (отменен)

- БДС EN 71-3:2019+А1:2021 Безопасност на играчки. Част 3: Миграция на определени елементи (на англ. език)

- БДС EN 71-8:2018 Безопасност на играчки. Част 8: Играчки за активни игри, използвани в домашни условия (на бълг. език)

- БДС EN 71-13:2014 Безопасност на играчки. Част 13: Настолни игри за развитие на обонянието, козметични комплекти и игри, насочени към вкусовото възприятие (на бълг. език) (отменен)

- БДС EN 71-13:2021+A1:2022 Безопасност на играчки. Част 13: Настолни игри за развитие на обонянието, козметични комплекти и игри, насочени към вкусовото възприятие (на англ. език)

Тази колекция Ви дава 69 % отстъпка спрямо закупуването на стандартите поотделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция EN 71
60.60 Публикуван стандарт
21.10.2015 г.