Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция EN 71

Колекция Безопасност на играчки

Collection Safety of toys

Главна информация

60.60     21.10.2015 г.

BDS

ТК-98

Нито един от другите типове

български   английски  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Колекцията от стандарти Безопасност на играчки съдържа официалните издания на петте най-приложими стандарти от серията EN 71 Безопасност на играчки, които са основно средство за изпълнение на най-новите изисквания на Европейската директива 2009/48/ЕС относно безопасността на детските играчки. Цената на колекцията e 210 лв. с ДДС, което е с 68% по-изгодно в сравнение, ако се купуват стандартите отделно.


Здравето и безопасността на децата са абсолютен приоритет не само за родителите, но и за обществото като цяло, както и за всички, за които грижата за благополучието на потребителя, в това число осигуряването на безопасността на продукта, е в основата на добре функциониращия пазар. В тази връзка стандартите играят изключително важна роля за осигуряването на безопасни и качествени играчки, които не създават опасности за здравето или рискове от нараняване на децата.

Дискът представлява колекция от петте най-приложими стандарти от серията EN 71 „Безопасност на играчки”, предоставящи основно средство за изпълнение на най-новите изисквания на Европейската директива 2009/48/ЕС относно безопасността на детски играчки. Изискванията на тази директива се основават напълно или частично на хармонизирани стандарти, разработени от Европейската организация за стандартизация (CEN) и въведени от БИС като национални стандарти в подкрепа на директивата.

Колекцията е актуализирана (май 2021) и съдържа най-новите издания на основните хармонизирани стандарти, които обхващат общите и специфични изисквания за безопасност на играчките по отношение на механични и физични свойства, възпламенимост и изисквания за химическия състав на играчките. С настоящата актуализация се добавят последните издания на част 2, 3 и 13, като за улеснение на потребителите са оставени предишните издания на български език.

Колекцията съдържа следните стандарти:
- БДС EN 71-1:2014+А1:2018 Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства (на бълг. език)
- БДС EN 71-2:2011+A1:2014 Безопасност на детски играчки. Част 2: Възпламенимост (на бълг. език) (отменен)
- БДС EN 71-2:2021 Безопасност на детски играчки. Част 2: Възпламенимост (на англ. език)
- БДС EN 71-3:2019 Безопасност на играчки. Част 3: Миграция на определени елементи (на бълг. език) (отменен)
- БДС EN 71-3:2019+А1:2021 Безопасност на играчки. Част 3: Миграция на определени елементи (на англ. език)
- БДС EN 71-8:2018 Безопасност на играчки. Част 8: Играчки за активни игри, използвани в домашни условия (на бълг. език)
- БДС EN 71-13:2014 Безопасност на играчки. Част 13: Настолни игри за развитие на обонянието, козметични комплекти и игри, насочени към вкусовото възприятие (на бълг. език) (отменен)
- БДС EN 71-13:2021 Безопасност на играчки. Част 13: Настолни игри за развитие на обонянието, козметични комплекти и игри, насочени към вкусово възприятие (на англ. език)

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция EN 71
60.60 Публикуван стандарт
21.10.2015 г.

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход