Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция ISO 9000 (основен стандарт ISO 9001)

Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандарти

Collection ISO 9000 Quality Management Systems - basic standards
19.11.2020 г.

Главна информация

60.60     24.11.2015 г.

BDS

ТК-34

Нито един от другите типове

български  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Колекцията от стандарти със заглавие „ISO 9000 Системи за управление на качеството - основни стандарт” е актуализиран и съдържа официалните издания на български език на стандартите/стандартизационни документи, свързани с практическото прилагане на системите за управлението на качеството. Колекцията е разширена с включването на СД ISO/TS 9002:2016. Целта на колекцията е да подпомогне фирмите да приспособят своите системи за управление на качеството към най-новите изисквания на стандартите за качество, като успешно преминат от етапа на ефикасност към постигане на ефективност и устойчив успех чрез усъвършенстване на системите за управление на качество.

Колекцията „ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандарти” е актуализирана през ноември 2020 г. и съдържа официалните издания на български език на стандартите, свързани с практическото прилагане на системите за управлението на качеството. Тя включва новото издание на БДС EN ISO 19011 за извършване на одит на системи за управление не само в областта на качеството, но и в останалите области като околна среда, здраве и безопасност при работа и др. Добавено е и изданието на български език на стандартизационния документ, съдържащ указания за прилагането на ISO 9001:2015.

Днешният свят е коренно променен: новите технологии промениха начина на работа, географските граници са почти незначителни в днешната глобална икономика, веригите за доставка стават все по-сложни. Съвременното общество е по-образовано и по-взискателно, което, от една страна, превръща заинтересованите страни във все по-влиятелни, а от друга, превръща знанието в основен ресурс. Средата, в която работят фирмите, днес се характеризира с ускорена промяна и глобализация на пазарите. Влиянието, което качеството оказва, надхвърля удовлетвореността на клиентите: то може пряко да се отрази и на репутацията на организацията.

За да продължи ISO 9001 да служи на обществото и да поддържа своята актуалност в условията на днешната пазарна среда, се извърши основно преработване на стандарта, с което да се отговори на новите предизвикателства пред бизнеса. През 2015 г. беше прието и ново издание на стандарта ISO 9000 в синхрон с измененията в ISO 9001.

Чрез тази колекция от стандарти се дава възможност фирмите да приспособят своите системи за управление на качеството към най-новите изисквания на стандартите за качество, като успешно преминат от етапа на ефикасност към постигане на устойчив успех чрез усъвършенстване на системите за управление на качеството въз основа на стандарта ISO 9004, чието ново издание е включено в тази колекция.

Колекцията включва следните стандарти/стандартизационни документи:

- БДС EN ISO 9000:2015 Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2015)
- БДС EN ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2015)
- СД ISO/TS 9002:2016 Системи за управление на качеството. Указания за прилагането на ISO 9001:2015
- БДС EN ISO 9004:2018 Управление на качеството. Качество на организацията. Указания за постигане на устойчив успех (ISO 9004:2018)
- БДС EN ISO 19011:2018 Указания за извършване на одит на системи за управление (ISO 19011:2018)

Тази колекция Ви дава 61 % отстъпка спрямо закупуването на стандартите поотделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция ISO 9000 (основен стандарт ISO 9001)
60.60 Публикуван стандарт
24.11.2015 г.