Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция ISO/IEC 17021

Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управление

Collection Conformity assessment - certification of management systems
17.10.2022 г.

Главна информация

60.60     28.01.2016 г.

BDS

ТК-34

Нито един от другите типове

български   английски  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Предлаганата колекция съдържа официалните издания на български език на стандарти и стандартизационни документи, свързани с практическото прилагане на оценяването на съответствието и сертификацията на системи за управлението на качеството. Включен е основният стандарт БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015 с изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление не само в областта на качеството, но и в останалите области като околна среда, здраве и безопасност при работа и др.

Оценяването на съответствието представлява съвкупност от процеси, които показват дали даден(а) продукт, услуга или система отговаря на изискванията на определен стандарт. Целта е потребителите да са сигурни, че продуктите, процесите, услугите или системите са в съответствие с определени изисквания, което ги прави по-добре приети на пазара.

Успешните резултати, постигнати при оценяване на съответствието, водят до редица важни предимства за организациите, а именно:

- създават за потребителите и другите заинтересовани страни допълнително доверие;
- предоставят на Вашата организация допълнително конкурентно предимство;

Тази колекция от стандарти дава възможност на фирмите и органите за сертификация на системи за управление да прилагат най-новите изисквания по отношение на процесите на одит и сертификация, компетентността на одиторите и другите лица, участващи в процеса на сертификация.

Настоящата актуализация (октомври 2022 г.) включва БДС ISO/IEC 17060:2022 на английски език.

Колекцията съдържа:

- БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015 Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 1: Изисквания (ISO/IEC 17021-1:2015) (на български език);

- БДС EN ISO/IEC 17021-2:2019 Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 2: Изисквания за компетентност за извършване на одит и сертификация на системи за управление по отношение на околната среда (ISO/IEC 17021-2:2016) (на български език) ;

- БДС EN ISO/IEC 17021-3:2019 Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 3: Изисквания за компетентност за извършване на одит и сертификация на системи за управление на качеството (ISO/IEC 17021-3:2017) (на български език);

- СД ISO/IEC/TS 17023:2014 Оценяване на съответствието. Указания за определяне на продължителността на одити за сертификация на система за управление (на български език);

- БДС EN ISO/IEC 17024:2012 Оценяване на съответствието. Общи изисквания към органите, извършващи сертификация на лица (ISO/IEC 17024:2012) (на български език).

- БДС ISO/IEC 17060:2022 Оценяване на съответствието. Кодекс за добра практика (ISO/IEC 17060:2022) (на английски език).

Тази колекция Ви дава 50 % отстъпка спрямо закупуването на стандартите поотделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция ISO/IEC 17021
60.60 Публикуван стандарт
28.01.2016 г.