Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция ISO 31000

Колекция ISO 31000 Управление на риска

Collection ISO 31000 Risk Management

Главна информация

60.60     23.03.2016 г.

BDS

ТК-34

Нито един от другите типове

български  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Колекцията включва официалните издания на български език на най-прилаганите стандарти и стандартизационни документи от серията ISO 31000 Управление на риска, в които са съдържат принципите, терминологията, методите и указания за практическото прилагане на управлението на риска. Колекцията е предназначена за организации с различен предмет на дейност и големина, които се стремят към подобряване на своите функции чрез прилагане на практика на управлението на риска.

Цената на колекцията е 129 лв. с ДДС, като отстъпката е 65 % в сравнение със закупуването на стандартите по отделно.

Колекцията „ISO 31000 Управление на риска–основни стандарти”, предлагана от Българския институт за стандартизация, е актуализирана, като вече включва изданието на български език на БДС EN IEC 31010:2019. За удобство на ползвателите е оставено предишното издание на стандарта (на български език), което ще бъде отменено през май 2022 г.

Включени са стандарти и стандартизационни документи, свързани с принципите, терминологията, методите и практическото прилагане на управлението на риска. Чрез тази колекция се дава възможност фирмите да интегрират в своите системи за управление най-новите изисквания на стандартите за управление на риска, като успешно преминат от етапа на усвояване на специфичната терминология, принципите и указанията за разработване на организационната рамка за управление на риска и приложат подходящите за тях методи за оценяване и въздействие върху риска. Стандартите от серията ISO 31000 не са насочени конкретно към определена индустрия или сектор. Те могат да се прилагат през целия жизнен цикъл на организацията и се отнасят за широк кръг от дейности, включително стратегии и решения, процеси, функции, проекти, продукти, услуги и активи. Целта е стандартите да са приложими към всеки вид риск, независимо от неговото естество, и който има както положителни, така и отрицателни последствия. Въпреки че предоставят общи указания, те не насърчават еднообразие при управляването на риска в различните организации. При създаването и прилагането на планове за управление на риска и организационна рамка трябва да се вземат предвид различните потребности на конкретната организация, нейните специфични цели, конкретните обстоятелства, структурата, дейностите, процесите, функциите, проектите, продуктите, услугите, активите, както и използваните конкретни практики.

Колекцията включва следните стандарти и стандартизационни документи на български език:
- БДС ISO 31000:2018 Управление на риска. Указания
- БДС EN 31010:2010 Управление на риска. Методи за оценяване на риска (IEC/ISO 31010:2009)
- БДС EN IEC 31010:2019 Управление на риска. Методи за оценяване на риска (IEC 31010:2019)
- СД Ръководство 73 на ISO:2011 Управление на риска. Речник (ISO Guide 73:2009)
- СД ISO/TR 31004:2015 Управление на риска. Указания за прилагането на ISO 31000

Колекцията е предназначена за различни по големина и предмет на дейност организации, които се стремят да подобрят своите функции чрез прилагане на практика на управлението на риска.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция ISO 31000
60.60 Публикуван стандарт
23.03.2016 г.

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход