Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция Управление на активите (основен стандарт ISO 55001)

Колекция Управление на активите

Collection ISO 55000 Asset management
25.02.2019 г.

Главна информация

60.60     16.09.2016 г.

BDS

ТК-34

Нито един от другите типове

български   английски  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Колекцията включва официалните издания на български език на основните стандарти от серията ISO 55000 Управление на активите, в които се съдържат принципи, терминология, методи и указания за практическото прилагане на системите за управление на активите във всяка една организация.

Колекцията e актуализирана през февруари 2019 г.

Всяка организация се стреми или желае да постига повече чрез своите активи. Това включва не само минимизиране на принудителното неизползване на активите или загуба на продукция, но също и добро разходване на средства, с което се осигурява стойност за организацията. В последните години много фирми започнаха да осъзнават важността на управлението на активите като част от цялостна стратегия за постигане на целите. Доброто управление на активите би довело до подобрен контрол на всекидневните дейности и подобрена бизнес среда.

Предлаганата колекция e актуализирана и съдържа официалните издания на основните стандарти от серията ISO 55000 Управление на активите. В тях се съдържат принципи, терминология, методи и указания за практическото прилагане на системите за управление на активите във всяка една организация. Тези международни стандарти могат да бъдат използвани в комбинация със съответните стандарти и технически спецификации за управление на активите, характерни за съответния сектор или вид активи.

Актуализацията включва изданието на БДС ISO 55002:2019 на английски език, като за удобство отново е оставено и отмененото издание на български език, което може да се ползва до въвеждането с превод на този стандарт.

Включени са следните стандарти:
- БДС ISO 55000:2016 Управление на активите. Общ преглед, принципи и терминология
- БДС ISO 55001:2015 Управление на активите. Системи за управление. Изисквания
- БДС ISO 55002:2016 (отменен) Управление на активите. Системи за управление. Указания за прилагане на ISO 55001
- БДС ISO 55002:2019 (на англ. език) Управление на активите. Системи за управление. Указания за прилагане на ISO 55001 (ISO 55002:2018)

Колекцията е предназначена за организации с различен предмет на дейност и големина, които се стремят към подобряване на своите функции чрез прилагане на практика на управлението на активите.

Тази колекция Ви дава 54 % отстъпка спрямо закупуването на стандартите поотделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция Управление на активите (основен стандарт ISO 55001)
60.60 Публикуван стандарт
16.09.2016 г.