Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция Сигурност на обществото (основен стандарт ISO 22301)

Колекция стандарти Сигурност на обществото и гражданите

Standards Collection Societal and Citizens Security
19.07.2023 г.

Главна информация

60.60     27.10.2020 г.

BDS

ТК-102

Нито един от другите типове

български   английски  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Колекцията „Сигурност на обществото и гражданите“ включва официалните издания на стандартите от серията 22300. Те съдържат терминология, изисквания и указания за управление на непрекъснатостта на дейността на фирмите и организациите в условия на кризи и при извънредни ситуации, а също така и изисквания за реакция при инциденти.

През последните години сме свидетели на много бедствия, терористични атаки и други големи инциденти, които показаха колко важно е да се реагира своевременно и ефикасно, за да се спаси човешки живот, да се смекчат вредите и щетите и да се осигури основно ниво на непрекъснатост на критични обществени функции. И докато в миналото фокусът на реакцията при инциденти е бил национален, регионален или в рамките на отделната организацията, то днес и в бъдеще е необходим многонационален подход с участието и взаимодействието на голям брой организации. Това е резултат от взаимовръзки и взаимозависимости между правителства, неправителствени, търговски и индустриални организации в световен мащаб.

Колекцията е разширена (юли 2023), като към нея е добавен БДС EN ISO 22361:2023 Сигурност и устойчивост. Управление при кризи. Указания (ISO 22361:2022) на английски език.

Така колекцията съдържа официалните издания на следните стандарти:
- БДС EN ISO 22300:2021 Сигурност и устойчивост. Речник (ISO 22300:2021) (на български език);
- БДС EN ISO 22301:2020 Сигурност и устойчивост. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания (ISO 22301:2019) (на български език);
- БДС EN ISO 22313:2020 Сигурност и устойчивост. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Ръководство за прилагането на ISO 22301 (ISO 22313:2020) (на български език);
- БДС ISO 22320:2013 Сигурност на обществото. Управление на действия при извънредни ситуации. Изисквания за реакция при инциденти (отменен) (на български език);
- БДС ISO 22320:2020 Сигурност на обществото. Управление при извънредни ситуации. Указания за управление при инциденти (ISO 22320:2018) (на английски език);
- БДС EN ISO 22361:2023 Сигурност и устойчивост. Управление при кризи. Указания (ISO 22361:2022) (на английски език).

Тази колекция дава възможност на публични и частни организации, чиято дейност е свързана с реагиране при кризи, да усъвършенстват своите способности за справяне при различни извънредни ситуации (кризи, разрушения и бедствия). Многобройните функции на реагирането при кризи се изпълняват съвместно от организации както от частния сектор, така и от държавни органи, като те имат различни нива на отговорност. Минималните изисквания, съдържащи се тези стандарти, дават основата за действие с оптимална обща ефективност на участващите организации.
Колекцията е предназначена за организации с различен предмет на дейност и големина, които се стремят към подобряване на своите функции за непрекъснатост на дейността в условия на кризи и извънредни ситуации. Може да бъде полезна също за държавни организации, за големи и малки общини и общински ръководства и за частни фирми за търговска сигурност и охрана и други.

Тази колекция дава 63 % отстъпка спрямо закупуването на стандартите поотделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция Сигурност на обществото (основен стандарт ISO 22301)
60.60 Публикуван стандарт
27.10.2020 г.