Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция Управление на проекти (основен стандарт ISO 21502)

Колекция от стандарти за управление на проекти, програми и портфолиа

Collection of standards on project, programme and portfolio management
28.03.2022 г.

Главна информация

60.60     18.12.2018 г.

BDS

ТК-106

Нито един от другите типове

български   английски  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Предлаганата „Колекция от стандарти за управление на проекти, програми и портфолиа” съдържа официалните издания на стандарти, които съдържат насоки относно основните принципи за управление на проекти, програми и портфолиа.

Създадени като взаимосвързани и допълващи се документи, стандартите от колекцията дават описание на високо ниво на съответните термини и определения, концепции, процеси, необходими условия, включително роли и отговорности, представящи добрите практики в управлението на проекти, програми и портфолиа. Те са приложими за всякакъв вид организации, независимо от тяхната големина или сектора, в който извършват своята дейност, както и за всякакъв вид проекти и програми, независимо от тяхната сложност.

Колекцията e актуализирана (март 2022), като са добавени новите издания на БДС ISO 21503:2022 и БДС ISO 21504:2022 на английски език, но за улеснение на потребителите са оставени старите издания на български език.

Тя съдържа следните стандарти:

- БДС ISO 21500:2021 Управление на проекти, програми и портфолиа. Контекст и понятия (ISO 21500:2021) (на англ. език);

- БДС ISO 21500:2012 Насоки за управление на проекти (на бълг. език, отменен);

- БДС ISO 21502:2021 Управление на проекти, програми и портфолио. Указания за управление на проекти (ISO 21502:2020) (на англ. език);

- БДС ISO 21503:2018 Управление на проекти, програми и портфолиа. Насоки за управление на програми (на бълг. език, отменен);

- БДС ISO 21503:2022 Управление на проекти, програми и портфолиа. Указания за управление на програми (ISO 21503:2022) (на английски език);

- БДС ISO 21504:2015 Управление на проекти, програми и портфолиа. Насоки за управление на портфолиа (на бълг. език, отменен);

- БДС ISO 21504:2022 Управление на проекти, програми и портфолиа. Указания за управление на портфолио (ISO 21504:2022) (на английски език);

- БДС ISO 21505:2017 Управление на проекти, програми и портфолиа. Насоки за стратегическо управление (на бълг. език)

Тази колекция Ви дава 41 % отстъпка спрямо закупуването на стандартите поотделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция Управление на проекти (основен стандарт ISO 21502)
60.60 Публикуван стандарт
18.12.2018 г.