Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция ИКТ достъпност (основен стандарт EN 301 549 V2.1.2)

Колекция „Информационно-комуникационни технологии. Изисквания и указания за достъпност на уебсъдържание“

Information-communication technology. Requirements and Web Content Accessibility Guidelines

Главна информация

60.60     5.08.2020 г.

BDS

ТК-57

Нито един от другите типове

български  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Колекцията включва изданията на български език на БДС EN 301 549 V2.1.2:2018 Изисквания за достъпност на продукти и услуги на ИКТ и Указания за достъпност на уебсъдържание. Препоръка на W3C от 5 юни 2018 г. Колекцията е източник на подробни, практични и количествено определими функционални изисквания за достъпност, които отразяват глобалните инициативи в тази област, и които са приложими за всички продукти и услуги на информационната и комуникационната технология (ИКТ).

Въведение

Предлаганата колекция, озаглавена „Информационно-комуникационни технологии. Изисквания и указания за достъпност на уебсъдържание“, включва изданията на български език на европейски стандарт и указанията към него. Тя представлява източник на подробни, практични и количествено определими функционални изисквания за достъпност, които отразяват глобалните инициативи в тази област, и които са приложими за всички продукти и услуги на информационната и комуникационната технология (ИКТ). Колекцията е създадена с цел улесняване на потребителя за по-лесно разбиране и прилагане на стандарта.

Колекцията включва:

- БДС EN 301 549 V2.1.2:2018, Изисквания за достъпност на продукти и услуги на ИКТ

- WCAG 2.1, Указания за достъпност на уебсъдържание. Препоръка на W3C от 5 юни 2018 г.

EN 301 549 V2.1.2:2018 е разработен по искане за стандартизация на Европейската комисия като доброволно средство за изпълнение на съществените изисквания, установени с Директива (ЕС) 2016/2102 относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор. Той е позован и в Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги. Стандартът определя функционални изисквания за достъпност на продукти и услуги на ИКТ, предназначени за широк кръг хора с увреждания, включително чрез адаптиране за слепота и слабо зрение, глухота и отслабен слух, ограничена подвижност, говорни увреждания, фоточувствителност и съчетания от тези състояния, и чрез частично адаптиране за хора с интелектуални затруднения и когнитивни ограничения), но не може да отговори на абсолютно всички потребности на хората с увреждания. Дадено е също и описание на процедурите за изпитване и на методите за оценяване на всяко едно изискване за достъпност във вид, подходящ за използване в обществени поръчки в Европа.

WCAG 2.1 Указанията за достъпност на уебсъдържание съдържат широк набор от препоръки, насочени към осигуряване на по-голяма достъпност на уебсъдържанието. Критериите за успех в WCAG 2.1 са формулирани като проверими твърдения, които не са обвързани с конкретна технология. Тези указания се отнасят за достъпност на уебсъдържанието за настолни компютри, лаптопи, таблети и мобилни устройства. Също така, в редица случаи чрез изпълнението на тези указания уебсъдържанието ще бъде по-използваемо от потребителите като цяло.

Стандартът съдържа линкове към "Указания за достъпност на уебсъдържание (WCAG) 2.1"; препоръчително е стандартът да се ползва в електронен формат.

Тази колекция е приложима както за обществени поръчки, така и за поръчки в частния сектор.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция ИКТ достъпност (основен стандарт EN 301 549 V2.1.2)
60.60 Публикуван стандарт
5.08.2020 г.