Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 13577-4:2022

Промишлени пещи и свързаното с тях технологично оборудване. Безопасност. Част 4: Защитни системи (ISO 13577-4:2022)

Industrial furnaces and associated processing equipment - Safety - Part 4: Protective systems (ISO 13577-4:2022)
15.12.2022 г.

Главна информация

60.60     15.12.2022 г.

BDS

ТК-41

Европейски стандарт

13.100     25.180.01  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя изискванията за защитни системи, използвани в промишлени пещи и свързаното с тях технологично оборудване (TPE).
Функционалните изисквания, за които се прилагат защитните системи, са посочени в ISO 13577-1, ISO 13577-2 и ISO 13577-3.
Този документ не е приложим за доменни пещи, конвертори (в стоманодобивни заводи), котли, нагреватели (включително пещи за реформинг) в нефтохимическата и химическата промишленост.
Този документ не е приложим за електрически кабели и захранващи кабели преди TPE контролния панел/защитната система.
Този документ не е приложим за защитни системи, произведени преди датата на публикуването му.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 13577-4:2022
60.60 Публикуван стандарт
15.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 13577-4:2022

Въвежда ISO 13577-4:2022