Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50600-4-8:2023

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 4-8: Ефективност на използването на въглерода

Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-8: Carbon usage effectiveness
15.06.2023 г.

Главна информация

60.60     15.06.2023 г.

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

35.020     35.110     35.160  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя ефективността на използването на въглерода като KPI за количествено определяне на CO2 емисиите на център за данни по време на фазата на използване от жизнения цикъл на центъра за данни.
Този документ
а) определя Ефективността на Използването на Въглерод (ЕИВ) на център за данни,
b) въвежда категории за измерване на ЕИВ,
в) описва връзката на този KPI с инфраструктурата на центъра за данни, оборудването на информационните технологии и операциите на информационните технологии,
d) определя измерването, изчисляването и отчитането на параметъра,
д) предоставя информация за правилното тълкуване на ЕИВ.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50600-4-8:2023
60.60 Публикуван стандарт
15.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 50600-4-8:2022