Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС ISO 13611:2022

Устен превод. Извършване на устен превод в общносттa. Изисквания и препоръки (ISO/DIS 13611:2022)

Interpreting services — Community interpreting – Requirements and recommendations

Главна информация

40.20     3.11.2022 г.

40.60    12.01.2023 г.

BDS

ТК-108

Международен стандарт

01.020     03.080.99  

Обект и област на приложение

Този документ установява критериите и препоръките за извършване на устни преводи по време на устна и жестомимична комуникация, която позволява достъп до услуги за лица с ограничено познаване на езика на такива услуги. Той предоставя основните принципи и практики, необходими за осигуряване на качествени услуги за извършване на устни преводи в общността за всички езикови общности (устно и/или с подпис), за крайните потребители, както и за лицата, изпращащи заявка за превод, и устни преводачи.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС ISO 13611:2019

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС ISO 13611:2022
40.20 Начало на обществено допитване
3.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда ISO/DIS 13611

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход