Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 12696:2022

Катодна защита на стомана в бетон (ISO 12696:2022)

Cathodic protection of steel in concrete (ISO 12696:2022)
20.09.2022 г.

Главна информация

60.60     20.09.2022 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

77.060     77.140.15  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя изискванията към експлоатационните характеристики на катодната защита на стоманата в бетон на циментова основа както в нови, така и в съществуващи конструкции. Документът обхваща сгради и конструкции за гражданското строителство, включително арматура от въглеродна стомана и предварително напрегната арматура за вграждане в бетон. Приложим е за стоманени армировки без покритие, както и такива с органично покритие и не е приложим за стоманобетон с въглеродни влакна.
Виж повече на английски език.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 12696:2017

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 12696:2022
60.60 Публикуван стандарт
20.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 12696:2022

Въвежда ISO 12696:2022