Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 14002-2:2023

Системи за управление по отношение на околната среда. Насоки за използване на ISO 14001 за справяне с екологичните аспекти и условия по най-важните въпроси от околната среда. Част 2: Вода (ISO/FDIS 14002-2:2023)

Environmental management systems - Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental topic area - Part 2: Water (ISO/FDIS 14002-2:2023)

Главна информация

50.20     16.02.2023 г.

50.60    30.03.2023 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

03.100.70     13.020.10     13.060.01  

Обект и област на приложение

Този документ е предназначен за организации, които се опитват да се справят с екологичните аспекти, свързани с водата, условията на околната среда и свързаните с тях рискове и възможности в рамките на система за управление на околната среда съгласно ISO 14001. Документът разглежда въпроси за управление на околната среда, свързани с количеството и качеството на водата, като изтегляне на вода, ефективно използване на водата и заустване на вода, както и подходи за справяне със събития, свързани с водата, като наводнения и засушавания.
Виж повече на английски език.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 14002-2:2023
50.20 Начало на официално гласуване
16.02.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN ISO 14002-2

Въвежда ISO/FDIS 14002-2

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход