Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14002-2:2023

Системи за управление по отношение на околната среда. Насоки за прилагане на ISO 14001 относно екологични аспекти и условия в областта на околната среда. Част 2: Вода (ISO 14002-2:2023)

Environmental management systems - Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental topic area - Part 2: Water (ISO 14002-2:2023)
17.07.2023 г.

Главна информация

60.60     17.07.2023 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

03.100.70     13.020.10     13.060.01  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ дава общи насоки за организации, които се опитват да се справят с екологичните аспекти, в свързани с водата, въздействията върху околната среда, условията на околната среда и свързаните с тях рискове и възможности в рамките на система за управление на околната среда съгласно ISO 14001. Документът разглежда въпроси за управление на околната среда, свързани с количеството и качеството на водата, като изтегляне на вода, ефективно използване на водата и заустване на вода, както и подходи за справяне със събития, свързани с водата, като наводнения и засушавания.
Виж повече на английски език.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14002-2:2023
60.60 Публикуван стандарт
17.07.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14002-2:2023

Въвежда ISO 14002-2:2023