Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TS 17630:2021

Влакнести полуфабрикати, хартия и картон. Определяне на антрахинон в екстракт от влакнести полуфабрикати, хартия и картон

Pulp, paper and paperboard - Determination of anthraquinone in extracts from pulp, paper and paperboard
14.10.2021 г.

Главна информация

60.60     14.10.2021 г.

BDS

ТК-73

Техническа спецификация

67.250     85.060  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира аналитичен метод за определяне на антрахинон (виж таблица 1) във вода и екстракти с 95% -ен етанол от влакнести полуфабрикати, хартия и картонени материали и изделия, предназначени за контакт с хранителни продукти, с газов хроматограф с масспектрометър (GC-MS). С метода могат да се анализиратсъщо екстракти с ацетон от модифициран полифенилен оксид (MPPO), които в съответствие с EN 14338, могат да се използват като симулатор за оценка на възможния трансфер / миграция на вещества от хартия и картон в сухи, немазни храни представени тук. Този метод може да се приложи за определяне на антрахинон с концентрация от 2 µg / l до 40 µg / l във водни екстракти и екстракти с разтворители, съответстващи на 0,05 mg / kg до 1 mg / kg влакнести полуфабрикати, хартия и картон, съответно, 0,1 μg / dm2 до 2 μg / dm2 в случай на изпитване за миграция с MPPO. Диапазонът на измерване може да бъде намален чрез обогатяване с антрахинон на водните екстракти и на екстрактите с разтворител.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 17630:2021
60.60 Публикуван стандарт
14.10.2021 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 17630:2021