Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prСД CEN ISO/TS 21719-3:2021

Електронно събиране на такси. Персонализиране на бордово оборудване (OBE). Част 3: Използване на карта(и) с интегрални схеми (ISO/DTS 21719-3:2021)

Electronic fee collection - Personalization of on-board equipment - Part 3: Using integrated circuit(s) cards (ISO/DTS 21719-3:2021)

Главна информация

50.20     15.07.2021 г.

50.60    24.09.2021 г.

BDS

ТК-97

Техническа спецификация

03.220.20     35.240.60  

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prСД CEN ISO/TS 21719-3:2021
50.20 Начало на официално гласуване
15.07.2021 г.

Свързан проект

Въвежда FprCEN ISO/TS 21719-3

Въвежда ISO/PRF TS 21719-3

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход