Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 16307-5:2023

Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Част 5: Допълнителни изисквания за кари с придружаващ водач

Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 5: Supplementary requirements for pedestrian-propelled trucks

Главна информация

60.55     20.11.2023 г.

60.60   

BDS

ЕРГ 14

Европейски стандарт

53.060  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този документ дава изисквания за видовете индустриални кари, определени в обект и област на приложение на EN ISO 3691-5:2015. Този документ е предвиден да се използва заедно с EN ISO 3691-5:2015. Този документ се отнася за следните значителни опасности, опасни ситуации или опасни събития, когато се използва по предназначение и при условия на неправилна употреба, които са разумно предвидими от производителя. Тези изисквания са допълнителни към тези, определени в EN ISO 3691-5:2015, като се добавят изисквания към следните опасности: - електромагнитна устойчивост(от външни излъчвания);
Този европейски стандарт частично заменя следните изисквания на EN ISO 3691-5:2015+A1:2020:
- Електрически изисквания. Този документ определя допълнителни изисквания към EN ISO 3691-5:2015: - защита от смазване, срязване, захващане; - информация за използване (инструкция за експлоатация и маркировка); - при работа в потенциално експлозивна атмосфера. Този документ не определя допълнителни изисквания към EN ISO 3691-5:2015: - Статично електричество; - излъчвания; - Общи принципи за съставяне на инструкции; - Търговска литература. Информационно приложение А съдържа списък на значителните опасности, обхванати от този документ.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16307-5:2013

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 16307-5:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
20.11.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16307-5:2023