Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 18229:2021

Съществени технически изисквания за механични компоненти и метални конструкции, предвидени за ядрени реактори от четвърто поколение (ISO 18229:2018)

Essential technical requirements for mechanical components and metallic structures foreseen for Generation IV nuclear reactors (ISO 18229:2018)
16.12.2021 г.

Главна информация

60.60     16.12.2021 г.

BDS

ТК-71

Европейски стандарт

27.120.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя основните технически изисквания, които се разглеждат в процеса на проектиране и изграждане на ядрени реактори от поколение IV (GEN IV). Той не се занимава с експлоатация, поддръжка и преглед на експлоатация на реактори.
За GEN IV са разгледани шест концепции за реактор: натриевият реактор за бързи реакции, оловният реактор за бързи реакции, газовият реактор за бързи реакции, реакторът с много висока температура, реакторът за свръхкритична вода и реактора за разтопена сол.
Приложение А подробно описва основните характеристики на различните концепции.
Приложимата област на действие на този документ е ограничена до механични компоненти, свързани с ядрената безопасност и предотвратяването на изпускането на радиоактивни материали
- които се считат за важни по отношение на ядрената безопасност и работоспособност,
- които играят роля за осигуряване на непропускливост, разделяне, насочване, обезопасяване и поддържане, и
- които съдържат и/или са в контакт с течности (като съдове, помпи, клапани, тръби, духало, конструкции на кутии, топлообменници, механизми за работа и задвижване)

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 18229:2021
60.60 Публикуван стандарт
16.12.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 18229:2021

Въвежда ISO 18229:2018