Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN ISO/TS 23406:2022

Ядрен сектор. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление на качеството, на организации, доставящи продукти и услуги, важни за ядрената безопасност (ITNS) (ISO/TS 23406:2020)

Nuclear sector - Requirements for bodies providing audit and certification of quality management systems for organizations supplying products and services important to nuclear safety (ITNS) (ISO/TS 23406:2020)
23.03.2022 г.

Главна информация

60.60     23.03.2022 г.

BDS

ТК-71

Техническа спецификация

03.120.20     27.120.01  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ допълва съществуващите изисквания на ISO/IEC 17021-1 за органи, осигуряващи одит и сертифициране на системи за управление на качеството съгласно ISO 19443.
ЗАБЕЛЕЖКА: Този документ се препоръчва за използване като документ за критерии за акредитация, партньорско оценяване или други одитни процеси.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN ISO/TS 23406:2022
60.60 Публикуван стандарт
23.03.2022 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prСД CEN ISO/TS 23406:2022

Свързан проект

Въвежда CEN ISO/TS 23406:2021

Въвежда ISO/TS 23406:2020