Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

prБДС CEN ISO/TS 23406:2021

Ядрен сектор. Изисквания към органите, осигуряващи одит и сертифициране на системи за управление на качеството за организации, доставящи продукти и услуги, важни за ядрената безопасност (ITNS) (ISO/TS 23406:2020)

Nuclear sector — Requirements for bodies providing audit and certification of quality management systems for organizations supplying products and services important to nuclear safety (ITNS)

Главна информация

50.20     10.06.2021 г.

50.60    19.08.2021 г.

BDS

ТК-71

Европейски стандарт

03.120.20     27.120.01  

Обект и област на приложение

Този документ допълва съществуващите изисквания на ISO / IEC 17021-1 за органи, осигуряващи одит и сертифициране на системи за управление на качеството съгласно ISO 19443. ЗАБЕЛЕЖКА: Този документ се препоръчва за използване като документ за критерии за акредитация, партньорско оценяване или други одитни процеси.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС CEN ISO/TS 23406:2021
50.20 Начало на официално гласуване
10.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда FprCEN ISO/TS 23406

Въвежда ISO/TS 23406:2020

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход