Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12201-2:2021

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 2: Тръби

Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes

Главна информация

40.60     1.07.2021 г.

45.99    5.07.2023 г.

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

23.040.20  

Обект и област на приложение

Тази част от EN 12201 определя характеристиките на тръби, изработени от полиетилен (РЕ 100, РЕ 80 и РЕ 40), за подземно и надземно приложение и предвидени за пренос на вода за човешко потребление, на непреработена вода преди нейното пречистване, за напорна канализация и отводняване, вакуумни канализационни системи и за вода за други цели.

ЗАБЕЛЕЖКА 1: За елементите от РЕ, предназначени за пренос на вода, предвидена за човешко потребление и на непреработена вода преди нейното пречистване се обръща внимание в точка 5.3 на този европейски стандарт. Елементи, произведени за вода за други цели, отводняване и канализация може да не са подходящи за водоснабдяване за човешко потребление.

Тази част определя също параметрите и методите за изпитване, позовани в този стандарт.

Заедно с части 1 и части 3 до 5 от EN 12201 тази част се прилага за тръби, свързващи части, вентили от РЕ, техните съединения и съединенията им с елементи от други материали, предвидени за използване при следните условия:

a) допустимо работно налягане, PFA, до 25 bar включително);

b) работна температура от 20 °C като нормална температура.

c) положени в земята

d) заустване в море

e) положени във вода

f) надземно приложение, включително тръби, окачени под мостове

ЗАБЕЛЕЖКА 2: За области на приложение с работни температури постоянно по-високи от 20 °C до 40 °C виж приложение А на EN 12201-1:2011.

ЗАБЕЛЕЖКА 3: Конструкции на тръби, включващи бариерни слоеве не са обхванати от този документ.

EN 12201 обхваща поредица от допустими работни налягания и определя изискванията за цветовете и добавките.

Стандартът се отнася за три типа тръби:

1. тръби от РЕ (външен диаметър dn) включително всякакви идентификационни ивици;

2. тръби от РЕ с коекструдиран слой от външната и/или вътрешната страна на тръбата (общ/краен външен диаметър dn), както е определено в Приложение В, където всички слоеве имат еднаква МRS;

3. тръби от РЕ (външен диаметър dn) с обелващ се, термопластичен, допълнителен слой върху външната част на тръбата („покрита тръба”) както е определено в Приложение С.

ЗАБЕЛЕЖКА 4: Купувачът и лицето, което определя изискванията, носят отговорност за осъществяването на подходящия избор от тези видове, като се вземат предвид специфичните изисквания и съответните национални нормативни актове, а също така практиките или правилата за полагане

ЗАБЕЛЕЖКА 5: Оценката на устойчивостта на бавно нарастване на пукнатините на компаунда за тръбите от РЕ използван за производство на продуктите обхванати от този документ се изисква да е съгласно таблица 2 на EN 12201-1:2011.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12201-2:2011+A1:2013

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12201-2:2021
40.60 Край на общественото допитване
1.07.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12201-2