Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12201-3:2021

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 3: Свързващи части

Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings

Главна информация

40.60     1.07.2021 г.

45.99    5.07.2023 г.

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

23.040.20     23.040.45  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя характеристиките на свързващи части, изработени от полиетилен (РЕ 100 и РЕ 80), предвидени за пренос на вода за човешко потребление, вода преди нейното пречистване, напорна канализация и отводняване, вакуумни канализационни системи и за вода за други цели.

ЗАБЕЛЕЖКА 1: За елементите от РЕ, предназначени за пренос на вода, предвидена за човешко потребление, и на вода преди нейното пречистване, се обръща внимание в точка 5.6 на тази част от ЕN 12201. Елементи, произведени за вода за други цели, отводняване и канализация, може да не са подходящи за водоснабдяване за човешко потребление.

Тази част определя също параметрите и методите за изпитване, позовани в този стандарт.

Заедно с части 1, 2, 4 и 5 от EN 12201 тази част се прилага за тръби, свързващи части, вентили от РЕ, техните съединения и съединенията им с елементи от други материали, предвидени за използване при следните условия:
а) допустимо работно налягане, PFA, до 25 bar включително);
b) работна температура от 20 °C като нормална температура;
c) положени в земята;
d) заустване в море;
e) положени във вода;
f) надземно приложение, включително тръби, окачени под мостове.

ЗАБЕЛЕЖКА 2: За области на приложение с работни температури, постоянно по-високи от 20 °C до 40 °C, виж приложение А на EN 12201-1:2011.

EN 12201 (всички части) обхваща поредица от допустими работни налягания и определя изискванията за цветовете и добавките.

ЗАБЕЛЕЖКА 3: Купувачът и лицето, което определя изискванията, носят отговорност за осъществяването на подходящия избор от тези видове, като се вземат предвид специфичните изисквания и съответните ръководства или национални нормативни актове, а също така практиките или правилата за полагане.

Тези свързващи части могат да бъдат от следните типове:
а) свързващи части за заваряване
1) свързващи части за електрозаваряване;
2) свързващи части с гладки краища (за челно заваряване чрез използване на нагрети инструменти или муфа за електрозаваряване);
3) свързващи части с муфа за заваряване (виж приложение А);

b) свързващи части за механично свързване
1) свързващи части, изработени чрез притискане;
2) фланцови свързващи части

с) конфекционирани свързващи части (виж приложение В).

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12201-3:2011+A1:2013

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12201-3:2021
40.60 Край на общественото допитване
1.07.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12201-3