Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12201-4:2021

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (PE). Част 4: Вентили за системи за водоснбдяване

Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves for water supply systems

Главна информация

40.60     1.07.2021 г.

45.99    5.07.2023 г.

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

23.040.20     23.060.01  

Обект и област на приложение

Този документ определя характеристиките на вентили или тела на вентили, изработени от полиетилен (РЕ 100 и РЕ 80), за подземно и надземно приложение и предвидени за пренос на вода за човешко потребление, включително и на вода преди нейното пречистване., напорна канализация и отводняване, вакуумни канализационни системи и за вода за други цели.
Стандартът се прилага за изолиране на еднопосочни и двупосочни вентили с гладки краища или муфи за електрозаваряване, предназначени за заваряване с тръби или свързващи части от РЕ, съответстващи на prEN 12201 2 и prEN 12201 3..
Вентили, изработени от материали, различни от PE, предназначени за водоснабдяване, напорно отводняване и канализация, съответстващи на съответните стандарти, могат да се използват в тръбопроводни системи от РЕ съгласно EN 12201, при условие че имат PE връзки за челно заваряване или краища за електрозаваряване, включително вградени преходни съединения материали, в съответствие с prEN 12201 3.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: За вентили, или тела на вентили, предназначени за отводняване и напорна канализация може да са наобходими допълнителни изисквания/изпитвания, съгласно изискванията на купувача, особено относно химическата устойчивост на елементите в контакт с флуидите и функционалните характеристики.
ЗАБЕЛЕЖКА 2:За компоненти от РЕ, предназначени за транспортиране на вода за консумация от човека и сурова вода преди обработката, се обръща внимание на 5.4. Компонентите, произведени за вода за други цели, вероятно не са подходящи за водоснабдяване за консумация от човека.
Той също така определя параметрите за изпитване за методите за изпитване, посочени в този документ.
ЗАБЕЛЕЖКА 3:Вентили, изработени от материали, различни от полиетилен (РЕ), проектирани за снабдяване с вода, предвидена за човешко потребление отговарящи на съответeн(и) стандарт(и) може да се използват в РЕ тръбопроводни системи, съотвестващи на EN 12201, когато те имат съответни краища от РЕ за свързване чрез челно завряване, или електрозавряване (виж EN 12201-3:2011)
Заедно с части 1,2,3 и 5 на EN 12201 тя се прилага за РЕ вентили, техните съединения и съединенията им с елементи от РЕ и други материали, предвидени за използване при следните условия:
a) допустимо работно налягане, PFA, до 25 bar включително);
b) работна температура от 20 °C като нормална температура.
c) положени в земята
d) заустване в море
e) положени във вода
f) надземно приложение, включително тръби, окачени под мостове.

ЗАБЕЛЕЖКА 4 За приложения, работещи при постоянна температура над 20 ° C и до 40 ° C, вижте prEN 12201 1: 2021, приложение А.
EN 12201 обхваща диапазон от допустими работни налягания и дава изисквания по отношение на оцветителите и добавките.
За области на приложение с работни температури постоянно по-високи от 20 °C до 40 °C виж приложение А на prEN 12201-1:2011.
EN 12201 обхваща поредица от максимални работни налягания и посочва изискванията за цветовете и добавките.
ЗАБЕЛЕЖКА 5 Купувачът и лицето, което определя изискванията, носят отговорност за осъществяването на подходящия избор между различните аспекти, като вземат предвид специфичните изисквания и съответните национални нормативни документи, а също така практиката или методите за полагане.
Тази част на EN 12201 обхваща вентили за тръби с номинален външен диаметър dn ≤ 400 mm.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12201-4:2012

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12201-4:2021
40.60 Край на общественото допитване
1.07.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12201-4