Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12201-5:2021

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 5: Пригодност за използване по предназначение на системата

Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 5: Fitness for purpose of the system

Главна информация

40.60     1.07.2021 г.

45.99    5.07.2023 г.

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

23.040.20  

Обект и област на приложение

Този документ определя характеристиките за пригодност по предназначение на монтирани тръбопроводни системи предвидени за пренос на вода за човешко потребление, на вода преди нейното пречистване, напорна канализация и отводняване, вакуумни канализационни системи и вода за други цели.
Стандартът определя методът за подготовка на пробни тела от съединения и изпитванията които да се извършват на тези съединения за оценяване на пригодността за използване по предназначение за целта на системата при нормални и екстремни условия.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: За елементите от РЕ, предназначени за пренос на вода, предвидена за човешко потребление и на вода преди нейното пречистване се обръща внимание в точка 5 на този европейски стандарт. Елементи, произведени за вода за други цели, отводняване и канализация може да не са подходящи за водоснабдяване за човешко потребление.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Този документ е предназначен само за използване от производителя на продукта за оценка на експлоатационните характеристики на елементите съгласно prEN 12201 2, prEN 12201 3 или prEN 12201 4, когато са свързани заедно при нормални и екстремни условия. Не е предназначен за изпитване на тръбопроводни системи на място.
Заедно с части 1 до 4 от prEN 12201 тази част се прилага за тръби, свързващи части, вентили от РЕ, техните съединения и съединенията им с елементи от други материали, предвидени за използване при следните условия:
а) максимално допустимо налягане, PFA, до 25 bar включително );
b) работна температура от 20 °C като нормална температура.
c) положени в земята
d) заустване в море
e) положени във вода
f) надземно приложение, включително тръби, окачени под мостове
ЗАБЕЛЕЖКА 3: За области на приложение с работни температури постоянно по-високи от 20 °C до 40 °C виж prEN 12201 1:2021, приложение А.
EN 12201 (всички части) обхваща поредица от максимални работни налягания и определя изискванията за цветовете и добавките.
ЗАБЕЛЕЖКА 4: Купувачът и лицето, което определя изискванията, носят отговорност за осъществяването на подходящия избор между различните видове, като вземат предвид специфичните изисквания и съответните национални ръководства или нормативни актове, а също така практиките или правилата за полагане.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12201-5:2011

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12201-5:2021
40.60 Край на общественото допитване
1.07.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12201-5