Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 80004-1:2022

Нанотехнологии. Речник. Част 1: Основни термини и определения (ISO/DIS 80004-1:2021)

Nanotechnologies - Vocabulary - Part 1: Core terms and definitions (ISO/DIS 80004-1:2021)

Главна информация

40.60     23.11.2021 г.

BDS

ТК-99

Европейски стандарт

01.040.07     07.120  

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN ISO/TS 80004-1:2016

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN ISO/TS 80004-11:2020

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 80004-1:2022
40.60 Край на общественото допитване
23.11.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 80004-1

Въвежда ISO/DIS 80004-1