Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TS 17659:2022

Ръководство за проектиране на механично закрепени покривни хидроизолационни системи

Design guideline for mechanically fastened roof waterproofing systems
20.01.2022 г.

Главна информация

60.60     20.01.2022 г.

BDS

ТК-61

Техническа спецификация

91.100.50  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ дава указания за проектирането на покривна хидроизолационна система, механично закрепена към конструктивната плоча по отношение на устойчивостта на натоварване от вятър. Този документ е предназначен да се използва заедно с EN 16002 и съответните точки в EAD-030351-00-0402-2019. Това ръководство не включва изисквания за закрепване на изолационните плоскости, осигуряване срещу повдигане, закрепване по периметъра, отблясък или други покривни детайли.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 17659:2022
60.60 Публикуван стандарт
20.01.2022 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 17659:2021