Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 60688:2021

Електроизмервателни преобразуватели за преобразуване на променливи и постоянни електрически величини в аналогови или цифрови сигнали (IEC 60688:2021)

Electrical measuring transducers for converting AC and DC electrical quantities to analogue or digital signals

Главна информация

40.60     23.04.2021 г.

20.60    31.05.2021 г.

BDS

ТК-0/ПС-19

Европейски стандарт

17.220.20  

Обект и област на приложение

Този международен стандарт се прилага за преобразуватели с електрически входове и изходи за извършване на измервания на електрически величини на променлив или постоянен ток. Изходният сигнал може да бъде под формата на аналогов постоянен ток, аналогово постоянно напрежение или в цифрова форма.
Този документ се прилага за измервателни преобразуватели, използвани за преобразуване на електрически величини, като например:
-ток,

- напрежение,

– активна мощност,

- реактивна мощност,

- фактор на мощността,

– фазов ъгъл,

- честота,

– хармоници или общо хармонично изкривяване, и

– привидна мощност към изходен сигнал.
Този документ не е приложим за

– апаратни трансформатори, които отговарят на IEC 61869 (всички части),

– предаватели за използване в приложение на промишлени процеси, което отговаря на IEC 60770 (всички части), и

– устройства за измерване и мониторинг на производителността (PMD), които отговарят на IEC 61557 12:2018.

В обхвата на измерване изходният сигнал е функция на измерваната величина. Може да е необходимо допълнително захранване.
ози документ се прилага

а) когато номиналната честота на входа(те) е между 0 Hz и 1 500 Hz,

b) към електрическия измервателен преобразувател, ако е част от система за измерване на неелектрическа величина и ако по друг начин попада в обекта и областта на приложение на този документ, и

c) към преобразуватели за използване в различни приложения като телеметрия и управление на процеси и в една от редицата определени среди.

Този документ е предназначен:

– да уточни терминологията и определенията, отнасящи се до преобразуватели, чието основно приложение е в промишлеността,

– за уеднаквяване на методите за изпитване, използвани при оценяване на работата на преобразувателя, и

– за определяне на граници на точност и изходни стойности за преобразувателите.

IEC 60688:2021 отменя и заменя третото издание, публикувано през 2012 г. Това издание представлява техническо преразглеждане.

Това издание включва следните значителни технически промени по отношение на предишното издание:

а) актуализиране на нормативни позовавания;

b) допълнителни изисквания за специфични преобразуватели, използвани за приложения на мониторинг за ниско напрежение;

c) създаване на интерфейсно кодиране за улесняване на избора от крайния потребител.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

2014/30/EU

Електромагнитна съвместимост

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60688:2013

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60688:2021
40.60 Край на общественото допитване
23.04.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN IEC 60688:2021

Въвежда IEC 60688:2021 ED4