Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50131-2-3:2022

Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 2-3: Изисквания за микровълнови детектори

Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-3: Requirements for microwave detectors
16.05.2022 г.

Главна информация

60.60     16.05.2022 г.

BDS

ТК-53

Европейски стандарт

13.320  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Превод" виж още ...

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ е за микровълнови детектори, инсталирани в сгради, и предвижда класове на сигурност от 1 до 4 (вж. EN 50131-1), специфични или неспецифични жични или безжични детектори и използва екологични класове от I до IV (вж. EN 50130-5 ). Този документ не включва изисквания за детектори, предназначени за използване на открито.
Целта на детектора е да излъчва микровълнови сигнали и да анализира сигналите, които се връщат, за да открие нарушител и да осигури необходимия обхват от сигнали или съобщения, които да се използват от останалата част от алармената система за проникване.
Прилагат се изискванията, в зависимост от класовете в този документ, и е от съществено значение детекторът да отговаря на всички изисквания на определения клас.
Функции, допълнителни към задължителните функции, посочени в този документ, могат да бъдат включени в детектора, при условие че те не оказват влияние върху правилното функциониране на задължителните функции.
Изискванията за системни взаимовръзки не са включени в този документ.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50131-2-3:2009

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50131-2-3:2022
60.60 Публикуван стандарт
16.05.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 50131-2-3:2021