Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 5173:2022

Изпитвания с разрушаване на заварени съединения на метални материали. Изпитване на огъване (ISO/FDIS 5173:2022)

Destructive tests on welds in metallic materials - Bend tests (ISO 5173:2023)

Главна информация

60.55     29.12.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.40  

Обект и област на приложение

Този документ определя метод за извършване на изпитвания на огъване напречно на корена, на лицето и напречното сечение на заваръчния шев на образци за изпитване, взети от челни заваръчни шевове, челни заваръчни шевове с платиран слой (подразделени на шевове на платирани плочи и шевове с платиран слой) и с платиран слой без челни шевове, за разкриване на несъвършенства върху или близо до повърхността на образеца за изпитване, който е под напрежение по време на изпитване на огъване и/или за оценка на пластичността. Той определя също размерите на образеца за изпитване.
В допълнение, този документ определя методите, които да се използват вместо изпитвания на напречно огъване с формовъчен материал за заварени съединения, когато основните материали, засегнатите от топлина зони и/или заваръчният метал имат значителна разлика в техните физични и механични свойства по отношение на огъването.
Този документ се прилага за заварени съединения от всякакви форми метални продукти, получени по какъвто и да е метод на заваряване.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 5173:2010

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 5173:2010/A1:2011

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 5173:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
29.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 5173:2023

Въвежда ISO 5173:2023