Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12514:2020/AC:2021

Елементи на системи за захранване на горелки с течни горива

Components for supply systems for consuming units with liquid fuels
15.04.2021 г.

Главна информация

60.60     15.04.2021 г.

BDS

ТК-8

Европейски стандарт

27.060.10     75.200  

Изтегли

БДС EN 12514:2020/AC:2021 :: EN

Изтегли безплатно

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/32/EU

Средства за измерване

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12514:2020

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12514:2020/AC:2021
60.60 Публикуван стандарт
15.04.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12514:2020/AC:2021