Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1755:2023

Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Допълнителни изисквания за работа в потенциално експлозивни атмосфери

Industrial trucks - Safety requirements and verification - Supplementary requirements for operation in potentially explosive atmospheres

Главна информация

60.55     27.11.2023 г.

60.60   

BDS

ЕРГ 14

Европейски стандарт

53.060  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този документ се отнася за самоходните кари и карите със съпровождащ водач, управлявани ръчно или полуръчно, както са определени в ISO 5053-1: 2020, включително техните товарозахващащи устройства и приспособления (наричани по-долу кари), предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера.
ЗАБЕЛЕЖКА 1 Приспособленията монтирани на носещото устройство или на виличните рогове, които са сменяеми от ползвателя не се считат като част от кара.
Този документ определя допълнителни технически изисквания за предотвратяване на запалването от експлозивната атмосфера на запалими газове, пари, мъгла или прах на индустриални кари на оборудване от група II и оборудване от категория 2G, 3G, 2D или 3D.
ЗАБЕЛЕЖКА 2 Връзката между категория оборудване (наричана по-долу категория) и съответната зона (класификация на зоната) е показана в информационно приложение В.
Този европейски стандарт не включва:
• кари от оборудване група I;
• кари от оборудване група II, оборудване категория 1;
• кари, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера с хибридни смеси;
• защитни системи.
Този европейски стандарт не се прилага за кари, предназначени за използване в потенциално експлозивни атмосфери на въглероден дисулфид (CS2), въглероден окис (CO) и / или етиленов оксид (C2H4O) поради специалните свойства на тези газове.
Техническите изисквания, свързани с литиево-йонни батерии и горивни клетки като източници на енергия, не са дадени в този документ поради техните специфични опасности.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/34/EU

Съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1755:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1755:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
27.11.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1755:2024