Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 13927:2022

Пластмаси. Обикновено изпитване за отделяне на топлина с помощта на коничен лъчист нагревател и термоелектрически детектор (ISO/DIS 13927:2022)

Plastics - Simple heat release test using a conical radiant heater and a thermopile detector (ISO/DIS 13927:2022)

Главна информация

40.60     6.03.2023 г.

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

83.080.01  

Обект и област на приложение

ISO 13927:2015 описва метод, подходящ за целите на производствения контрол или разработването на продукти, за оценка на скоростта на отделяне на топлина от плоски продукти, изложени в хоризонтална ориентация на контролирани нива на лъчисто нагряване с външен източник. Скоростта на отделяне на топлина се определя чрез използване на термопилот вместо по-точните техники за консумация на кислород. При това изпитване се измерва и времето за запалване (продължително пламване). По желание може да се измери и загубата на маса на пробното тяло за изпитване

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 13927:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 13927:2022
40.60 Край на общественото допитване
6.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 13927

Въвежда ISO/DIS 13927