Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 5755:2023

Спечени метални материали. Спецификации (ISO 5755:2022)

Sintered metal material - Specifications (ISO 5755:2022)
15.02.2023 г.

Главна информация

60.60     15.02.2023 г.

BDS

ЕРГ 1

Европейски стандарт

77.160  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира изискванията за химичния състав и за механичните и физични свойства на спечени метални материали, използвани за лагери и конструкционни части.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 5755:2013

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 5755:2023
60.60 Публикуван стандарт
15.02.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 5755:2022

Въвежда ISO 5755:2022