Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 10239:2023

Малки плавателни съдове. Системи с втечнен нефтен газ (LPG) (ISO/DIS 10239:2023)

Small craft - Liquefied petroleum gas (LPG) systems (ISO/DIS 10239:2023)

Главна информация

40.20     9.11.2023 г.

40.60    18.12.2023 г.

BDS

ТК-0/ПС-17

Европейски стандарт

47.080  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този документ определя изискванията за инсталиране на постоянно монтирани системи за втечнен нефтен газ (LPG) и уреди за изгаряне на LPG на малки плавателни съдове.
Този документ е приложим за преносими уреди за готвене с вътрешни касети за LPG с капацитет от 225 g или по-малко (вижте Приложение D).
Този документ е приложим за съхранение на всички бутилки за LPG.
ЗАБЕЛЕЖКА: Националните разпоредби могат да се прилагат за техническите изисквания на бутилките за LPG.
Той не съдържа процедури за пускане в експлоатация на нови инсталации за пропан-бутан или поддържане или надграждане на системата.
Този документ не се прилага за задвижващи двигатели, работещи с LPG, или генератори, задвижвани с LPG.
ЗАБЕЛЕЖКА: Могат да бъдат налични национални кодове и процедури, подходящи за съответната държава.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2013/53/EU

Плавателни съдове за отдих и плавателни съдове за лично ползване

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 10239:2017

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 10239:2023
40.20 Начало на обществено допитване
9.11.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 10239

Въвежда ISO/DIS 10239.2

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход