Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10239 ISO rev:2021

Малки плавателни съдове. Системи с втечнен въглеводороден газ (LPG)

Small craft - Liquefied petroleum gas (LPG) systems

Главна информация

10.99     24.11.2020 г.

BDS

ТК-0/ПС-17

Европейски стандарт

47.080  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2013/53/EU

Плавателни съдове за отдих и плавателни съдове за лично ползване

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN ISO 10239:2017

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10239 ISO rev:2021
10.99 Прието предложение за нов проект
24.11.2020 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 10239 ISO rev

Въвежда ISO/CD 10239

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход