Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 10239:2023

Малки плавателни съдове. Системи с втечнен въглеводороден газ (LPG) (ISO/DIS 10239:2023)

Small craft - Liquefied petroleum gas (LPG) systems (ISO/DIS 10239:2023)

Главна информация

40.60     21.03.2023 г.

BDS

ТК-0/ПС-17

Европейски стандарт

47.080  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2013/53/EU

Плавателни съдове за отдих и плавателни съдове за лично ползване

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 10239:2017

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 10239:2023
40.60 Край на общественото допитване
21.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 10239

Въвежда ISO/DIS 10239