Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД ISO/PAS 45005:2021

Управление на здравето и безопасността при работа. Общи указания за безопасна работа по време на пандемията от COVID-19 (ISO/PAS 45005:2020)

Occupational health and safety management — General guidelines for safe working during the COVID-19 pandemic
17.03.2021 г.

Главна информация

60.60     17.03.2021 г.

BDS

ТК-34

Публично достъпна спецификация

13.100  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ съдържа указания за организациите как да управляват рисковете, произтичащи от COVID-19, за да защитят здравето, безопасността и благополучието, свързани с работата.
Този документ е приложим за организации от всякаква големина и отрасли, включително тези, които:
а) са действали през цялата пандемия;
б) възобновяват или планират да възобновят дейността си след пълно или частично затваряне;
в) отново разкриват работни места, които са били напълно или частично закрити;
г) са нови и планират да работят за първи път.
Този документ също така съдържа указания свързани със защитата на всички видове работници (напр. работещи, наети от организацията, работещи на външни доставчици, изпълнители, самостоятелно заети лица, работещи в агенции, по-възрастни работници, работещи с увреждания и работещи от службите за първа помощ) и други заинтересовани страни (например посетители на работно място, включително граждани).
Този документ не е предназначен да дава указания за прилагане на конкретни протоколи за борба с инфекциите в клинични, медицински и други условия.
ЗАБЕЛЕЖКА: Приложимото законодателство и указания са предоставени от правителството, регулаторните органи и здравните органи за работещите в тези условия или в свързани с тях роли.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД ISO/PAS 45005:2021
60.60 Публикуван стандарт
17.03.2021 г.

Свързан проект

Въвежда ISO/PAS 45005:2020

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход