Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN IEC 62623:2022

Настолни и преносими компютри. Измерване на потреблението на енергия (IEC 62623:2022)

Desktop and notebook computers - Measurement of energy consumption
20.09.2022 г.

Главна информация

60.60     20.09.2022 г.

BDS

ТК-47

Европейски стандарт

35.16     35.160  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Езикова и стилова редакция" виж още ...

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този международен стандарт обхваща продукти за лични компютри. Прилага се за настолни компютри и преносими компютри, както са определени в 4.1, които се предлагат на пазара като крайни продукти и които са наричани по-долу устройства за изпитване (EUT) или продукт. Този стандарт определя: - процедура за изпитване, позволяваща измерването на мощността и / или консумацията на енергия във всеки от режимите на мощност на EUT; - формули за изчисляване на типичния разход на енергия (TEC) за даден период (обикновено годишен); - мажоритарен профил, който трябва да се използва с този стандарт, който позволява преобразуване на средната мощност в енергия в рамките на формулите TEC; - предварително определен формат за представяне на резултатите. Този стандарт не задава никакви критерии за преминаване / неуспех за EUT. Потребителите на резултатите от изпитването трябва да определят такива критери.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62623:2013

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 62623:2022
60.60 Публикуван стандарт
20.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN IEC 62623:2022

Въвежда IEC 62623:2022 ED2