Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1335-1:2020/A1:2023

Офис мебели. Офис стол за работа. Част 1: Размери. Определяне на размерите

Office furniture - Office work chair - Part 1: Dimensions - Determination of dimensions

Главна информация

50.60     25.08.2022 г.

BDS

ТК-33

Европейски стандарт

97.140  

Обект и област на приложение

Тази част от prEN 1335-1:2017 се прилага за офис работни столове. Той определя размерите на три вида столове, както и методи за тяхното изпитване.
Приложение A (информационно) съдържа обосновка за функциите на офис столовете и сравнение между актуални публикувани размери с европейски антропометрични данни.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1335-1:2020

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1335-1:2020/A1:2023
50.60 Край на гласуването
25.08.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1335-1:2020/FprA1