Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС ISO 639-4:2022

Кодове за представяне на наименованията на езиците. Част 4: Общи принципи за кодиране за представянето на имена на езици и свързани обекти, и насоки за прилагане (ISO/DIS 639-4:2022)

Code for individual languages and language groups

Главна информация

50.00     6.02.2023 г.

BDS

ТК-108

Международен стандарт

01.140.20  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този документ предоставя унифицирана терминология и включва общите принципи на езиковото кодиране за елементите на езиковия код, първоначално определени в частите от серията ISO 639. Той предоставя правила за избор, формиране, представяне и използване на езикови идентификатори, както и на референтни имена на езици. Той също така предоставя принципи, правила и насоки за избора, формирането и представянето на алтернативни езикови имена на официалните езици на ISO - английски и френски. Освен това са предвидени принципи, правила и насоки за приемането на стандартизирани елементи на езиковия код, използващи имена на езици, различни от английски или френски.
В този документ освен това се определят насоки за използването на езиковите идентификатори и се описва възможното им комбиниране с идентификатори на други кодове.
Терминологията, както и принципите, правилата и насоките, предоставени в този документ, определят рамката за техническото задание на ISO 639/MA (ISO 639/MA-ToR) за поддържане на езиков код.
Този документ е разработен на основата на с ISO/DTR 21636, и по-специално по отношение на точка 3 от този технически доклад.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 639-4:2020

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС ISO 639-4:2022
50.00 Проект, регистриран за официално гласуване
6.02.2023 г.

Свързан проект

Въвежда ISO/FDIS 639